TOPlist
Přihlásit

PRODUKTY

 • Funkce modelu

  • Pohyb suportu je simulován pomocí deseti LED diod, z toho čtyři mají zároveň funkci snímačů polohy K1 až K4.
  • Model je řízen třemi výstupními signálovými bity. Výstup EM1 řídí pohyb suportu vpřed, EM2 řídí pohyb vzad a EM3 ovládá dvoupolohově rychlost (EM3 = 1 ....... pracovní posuv).
 • Inicializační stav

  • Po zapnutí napájení nebo po restartu (tlačítko RESET) se suport automaticky nastaví do inicializačního stavu - pozice na snímači K1.
 • Chybová hlášení

  • Model dokáže vyhodnotit dva druhy funkčních chyb:
  • Přejezd krajního snímače (K1, K4)
   Rozsvítí se červená LED ERR a zelené LED snímačů K1 až K4. Systém se vrátí do výchozího stavu po stisku tlačítka RESET.
  • Současné sepnutí EM1 a EM2
   Signalizační dioda ERR bliká, po odstranění chybového stavu systém bez restartu pokračuje v činnosti.
 • Řešený příklad pro PLC Tecomat