TOPlist
Přihlásit

PRODUKTY

 • Funkce modelu

  • Model je řízen 6 binárními výstupy PLC (akčních členů) na úrovni 24V logiky (společná GND), jejichž stav je na modelu zobrazován pomocí LED.
  • Dva výstupy slouží pro otáčení bubnem. Jeho pohyb je znázorněn na osmi kruhově uspořádaných LED formou “běžícího světla”. Rychlost otáčení bubnu (praní nebo ždímání) se řídí výstupem OTÁČKY (0=praní, 1=ždímání).
  • Další funkcí modelu je simulace napouštění a vypouštění vody do prací vany a její ohřev (včetně chladnutí). Pro napouštění slouží bit VODA, pro vypouštění bit ČERPADLO, pro ohřev bit TOPENÍ..
  • Hladina vody v prací vaně je snímána ve dvou úrovních (50% a 100%) a zobrazována na LED. Informace je samozřejmě také posílána na výstupy modelu (vstupy PLC).
  • Při ohřívání vody se model chová jako soustava 2. řádu, avšak časové konstanty jsou zkráceny tak, aby se při ladění aplikací nemuselo příliš dlouho čekat (ohřev plné vany na 90°C trvá cca 60s). Teplota vody je snímána ve 4 bodech (30, 40, 60 a 90°C).
 • Inicializační stav

  • Po zapnutí napájení nebo po restartu (tlačítko RESET) se jednotka automaticky nastaví do inicializačního stavu - prázdný buben, počáteční teplota.
 • Chybová hlášení

  • Model generuje dva druhy chybových hlášení (opravitelná a neopravitelná chyba).
  • Opravitelná chyba
   Nastává pouze tehdy, přijde-li současně povel TOČ BUBNEM VLEVO a TOČ BUBNEM VPRAVO. V tom případě začne blikat červená LED ERR a buben se přestane otáčet. Po odstranění kolizního stavu buben pracuje normálně.
  • Neopravitelná chyba vzniká ve dvou případech:
   • Prací vana přeteče
   • Teplota vody stoupne nad 90°C
   Neopravitelná chyba je indikována rozsvícením červené LED ERR. Z tohoto stavu se lze dostat pouze stiskem tlačítka RESET.
 • Řešený příklad pro PLC Tecomat