TOPlist
Přihlásit

PRODUKTY

 • Funkce modelu

  • Nápojový automat je aktivní modul s vlastní inteligencí simulující funkci zařízení na výrobu kávy a čaje
  • Model je řízen 8 binárními výstupy PLC (5 dávkovacích ventilů, vypouštěcí ventil, mixér a podavač kelímků) na úrovni 24V logiky (společná GND), jejichž stav je na modelu zobrazován pomocí LED. Vnitřní procesorová jednotka ovládá LED simulující snímače obsahu zásobníků, přítomnosti kelímku a generuje chybová hlášení
  • Po zapnutí napájení nebo po restartu (tlačítko RESET) se jednotka automaticky nastaví do inicializačního stavu - zásobníky vody, čaje, kávy, cukru, mléka na 5 dávek, v zásobníku kelímků je připraveno 10 ks.
  • Po sepnutí kteréhokoli ventilu se do mísicí nádoby aplikuje pouze jedna dávka vody, čaje,....Totéž platí pro vypouštěcí ventil.
  • Prázdné zásobníky a přítomnost kelímku jsou snímány a zobrazovány na LED. Informace je samozřejmě také posílána na výstupy modelu (vstupy PLC).
  • Připravený nápoj je možné odebrat stiskem tlačítka Hotovo
 • Chybová hlášení

  • Model generuje dvě chybová hlášení
  • Chybová hlášení vznikají ve dvou případech:
   • Aktivace ventilu Voda, Čaj, Káva, Cukr, Mléko při prázdných zásobnících
   • Vysunutí dalšího kelímku, pokud nápoj nebyl odebrán

   Chyba je indikována rozsvícením červené LED ERR. Z tohoto stavu se lze dostat pouze stiskem tlačítka RESET.