TOPlist
Přihlásit

PRODUKTY

 • Funkce modelu

  • Mísicí jednotka je aktivní modul s vlastní inteligencí simulující funkci technologie složené ze tří plnicích tanků a mísicí nádoby
  • Jednotka je řízena šesti výstupy (5 solenoid. ventilů, mixér), vnitřní procesorová jednotka ovládá LED simulující snímače výšky hladiny a generuje chybová hlášení.
  • Po sepnutí ventilů SV1 až SV3 se začnou plnit příslušné tanky s objemem 84 litrů rychlostí 6 l/s. Hladinoměry H1 až H8 snímající výšku hladiny v jednotlivých nádobách mají následující význam:
   dolní snímače (H3, H5, H8) - minimální množství kapaliny (cca 10 l )
   střední snímače ( H2, H7 ) - polovina nádrže
   horní snímače ( H1, H4, H6) - plná nádrž.
  • Mísicí nádoba má objem 253 litrů, průtok napouštěcím a vypouštěcím potrubím (přes SV4, SV5) je 18 l/s.
 • Inicializační stav

  • Po zapnutí napájení nebo po restartu (tlačítko RESET) se jednotka automaticky nastaví do inicializačního stavu - všechny nádoby prázdné. Zároveň se rozbliká červená LED dioda ERR, která zhasne po prvním vybuzení některého ze solenoidových ventilů.
 • Chybová hlášení

  • Při přetečení kterékoli nádoby (včetně mísicí) se vyhodnotí chyba, která je signalizována rozsvícením LED diody ERR. Systém se vrátí do výchozího stavu po stisku tlačítka RESET.
 • Řešený příklad pro PLC Tecomat