TOPlist
Přihlásit

PRODUKTY

 • Funkce modelu

  • Energetická jednotka je aktivní modul s vlastní inteligencí simulující funkci objektu, u kterého řídíme spotřebu elektrické energie (čtvrthodinová maxima).
  • Model je řízen logickými signály z libovolného systému, které podle zvoleného algoritmu blokují čtyři náhodně spínané odběrové kanály.
  • Odpojování kanálů řídí PLC pomocí svých výstupů. Pátá odběrová větev má stálý příkon a nedá se vypínat.
  • Vnitřní procesorová jednotka simuluje funkci impulsního elektroměru a generuje synchronizační signál intervalu měření spotřeby. Interval je z praktických důvodů zkrácen na 5 minut.
 • Inicializační stav

  • Po zapnutí napájení nebo po restartu (tlačítko START) se model přepne do inicializačního stavu, kdy se vygeneruje synchronizační impuls a spustí se algoritmus náhodného spínání kanálů s časovým rastrem 10s.
 • Chybová hlášení

  • Příkony spínaných kanálů jsou 10kW, případně 20kW
  • Synchronizační signál je vysílán s periodou 5 minut, délka impulsu je 1s.
  • Impulsní elektroměr vysílá impulsy se střídou 1:1 s frekvencí úměrnou okamžitému odběru:
   • příkon 10,8 kW ... 1Hz
   • příkon 21,6 kW ... 2Hz
   • příkon 32,4 kW ... 3Hz
   • příkon 43,4 kW ... 4Hz