TOPlist
Přihlásit

PRODUKTY

  
Výuku automatizační techniky na školách technických směrů si v současné době nedokážeme představit bez použití prostředků z oblasti číslicové techniky. Mezi nejpoužívanější číslicovými systémy, které jsou dnes nasazeny ve výrobních i nevýrobních aplikacích jsou programovatelné automaty (PLC).

Pro zkvalitnění výuky automatizace na středních, vyšších i vysokých školách jsme připravili výukový systém EDUtec, který představuje komplexně vybavené žákovské pracoviště osazené moderním PLC Tecomat řady Foxtrot. Vstupní a výstupní moduly logického typu simulují okolí systému (řízenou soustavu) a dovolují snadnou obsluhu. EDUtec Foxtrot směřuje, mimo jiné, do oblasti inteligentních budov, je vybaven rozhraním sběrnice CIB pro připojení systému inteligentních elektroinstalací CFox. Po doplnění radiovým masterem, umožní EDUtec realizaci úloh s využitím prvků bezdrátových komunikací systému RFox.

Praktická cvičení s PLC je optimální provádět, z hlediska kvality výuky, na reálné technologii. V podmínkách školních laboratoří to z pochopitelných důvodů není možné, řízené procesy nahrazujeme více, či méně zdařilými modely. Simulační moduly EDU­mod, které byly původně vyvinuty jako doplněk výukového systému EDUtec, jsou souborem modelů "technologických procesů" určených především k praktické výuce logických systémů realizovaných programovatelnými automaty (PLC), řídicími počítači, stavebnicemi logických obvodů (např. Dominoputer), PLD obvody, případně jednočipovými mikropočítači. Řízené objekty jsou prezentovány řadou periferních modulů osazených jednočipovými mikropočítači, které simulují funkci reálného objektu.