Příklad mísicí jednotka 1:

Použité pomůcky:        modul mísicí jednotky
                                  modul tlačítek, případně spínačů
                                  propojovací modul
Zadání:
Sestavte program řešící výrobu dvou druhů směsí. Směs A se bude vyrábět v prvních třech dnech pracovního týdne, bude složena z kapalin tanku č.1 a tanku č.2 v poměru 1:2 (polovinu nádrže č.1 měří snímač H2). V dalších dvou dnech pracovního týdne se bude vyrábět směs B z kapalin tanku č.2 a tanku č3 v poměru 2:1. Výrobní proces se zahájí vždy automaticky v 700 hodin a ukončí se v 1500 .

Výrobní postup:
1) Napustit kapaliny do tanků
2) Zapnout mixér na 1,5 minuty
3) Za 10s od rozběhu mixéru napustit za stálého míchání mísicí nádobu
4) 30s před ukončením míchání směs vypustit
5) Proces opakovat do konce směny

Řešení A:
Programy pro výrobu jednotlivých směsí umístíme do procesů P10 a P11. V úvodním procesu P0 testujeme systémový registr S9 (dny v týdnu) a podle jeho obsahu nastavíme masku pro povolení procesu P10 nebo P11.
Popis programu v P10 a P11 neuvádím, je zřejmý ze zdrojového textu. 

Zdrojový text programu:

Zdrojový text programu:
#program mix10, v1.0
#include sestava.mdl ; soubor sestava.mdl obsahuje direktivy #unit, které definují konfiguraci modulu plc
#include jmena_mx.950
#def snimace x0
#def hodiny s8
#def dny s9
#def dny_smesA 3
#def dny_smesB 5
#def zacatek_smeny 7
#def konec_smeny 15
#def doba_michani 90
#def zpozdeni_sv4 10
#def vypustit_mix 30
#reg bit prazdny, hrana_mix
#reg word casovac_mix
;***********************************************************
p 0
;testuji, zda se bude vyrábět směs A
ld dny
lt dny_smesA+1
set s25.1
res s25.2
;testuji, zda se bude vyrábět směs B
ld dny
gt dny_smesA
ld dny
lt dny_smesB+1
and
res s25.1
set s25.2
e 0

p 10

p 11
;výroba směsi a ... pondělí až středa
;*************************************
ld hodiny ;test intervalu 7 ¸ 15 hodin
gt zacatek_smeny-1
ld hodiny
lt konec_smeny+1
;*************************************
and       ;obsluha ventilů sv1 a sv2
anc h3
anc h5
anc mix
set sv1
set sv2
ld h2
res sv1
ld h4
res sv2
;************
and       ;obsluha mixéru
anc mix
ld doba_michani
imp casovac_mix.2
wr mix
;************
ld casovac_mix  ;obsluha ventilu sv4
eq zpozdeni_sv4
set sv4
ldc h3
anc h5
res sv4
;************
ld casovac_mix ;obsluha ventilu sv5
eq doba_michani-vypustit_mix
set sv5
ld casovac_mix
anc mix
res sv5
e 11 ;směs b ... čtvrtek až pátek
ld hodiny
gt zacatek_smeny-1
ld hodiny
lt konec_smeny+1
and
anc h8
anc h5
anc mix
set sv3
set sv2
ld h7
res sv3
ld h4
res sv2
;************
and
anc mix
ld doba_michani
imp casovac_mix.2
wr mix
;************
ld casovac_mix
eq zpozdeni_sv4
set sv4
ldc h8
anc h5
res sv4
;************
ld casovac_mix
eq doba_michani-vypustit_mix
set sv5
ld casovac_mix
eq doba_michani
res low casovac_mixanc mix
res sv5
e 10